ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

wezwanie alternatywne


Projekt ustawy znoszącej obowiązek samooskarżania – już w Sejmie

Problem wezwań alternatywnych stosowanych od wielu lat przez polskie służby być może dobiegnie końca. Sporne regulacje, zobowiązujące kierowców do oskarżania najbliższych członków rodziny bądź samych siebie, mogą zostać uchylone za sprawą najnowszej inicjatywy legislacyjnej.

Motocykliści kontra fotoradary

Wielu właścicieli jednośladów podczas podróży zarówno międzymiastowych, jak i tych w mieście, spotyka na swej drodze urządzenia pomiarowe w postaci fotoradarów. Tylko jak wygląda procedura postępowania w przypadku ujawnienia wykroczenia popełnionego przez motocyklistę?

Wskazanie kierowcy z zagranicy, a wezwanie alternatywne

Może się zdarzyć, że w momencie popełnienia wykroczenia pojazd prowadziła osoba z zagranicy. Zdjęcie nie pozwalające na jednoznaczne ustalenie tożsamości sprawcy nie jest dostatecznym materiałem dowodowym. Jak zatem postępować, gdy wiemy, że kierowcą w momencie popełnienia wykroczenia był nasz znajomy z zagranicy?

Punkty karne – pytania i wątpliwości

Podstawową różnicą pomiędzy wezwaniem alternatywnym wysłanym do właściciela pojazdu po zarejestrowaniu przez fotoradar, a mandatem karnym otrzymanym tuż po popełnieniu wykroczenia jest kwestia punktów karnych. Czy sąd nakłada punkty karne? Kiedy punkty się umarza?

Wniosek o przesłuchanie w miejscu zamieszkania

Gdy otrzymamy wezwanie do osobistego stawiennictwa w sądzie, oddalonego o dziesiątki (a nawet setki) kilometrów od naszej miejscowości, możemy – aż do terminu rozprawy – wysłać wniosek o przesłuchanie w sądzie właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.

Nieudostępnienie zdjęcia z fotoradaru jest bezprawne

W kontekście praktyk nieudostępniania materiału dowodowego jakim jest niewątpliwie zdjęcie z fotoradaru, wypowiadał się już Trybunał Konstytucyjny. Wyjaśniamy dlaczego praktyka ta jest bezprawna. Poruszamy też kwestię prawa do obrony, jaką posiada osoba podejrzana o popełnienie wykroczenia.

Wymóg 7-dniowego terminu na odpowiedź

Organy straży miejskich/gminnych w swoich pismach często zamieszczają wymóg 7-dniowej odpowiedzi na swoje wezwania. Czy terminy takie mają swoje praktyczne lub prawne uzasadnienie?

Wysłanie wezwania alternatywnego do pracodawcy – pytania i wątpliwości

Kiedy mówi się o wezwaniach alternatywnych, nie należy zapominać o często spotykanej sytuacji – wskazaniu użytkownika pojazdu służbowego przez pracodawcę na żądanie straży miejskiej/gminnej. Jakie regulacje obowiązują osoby prawne?

Tytuł wykonawczy a wezwania alternatywne

Otrzymałeś kilka wezwań alternatywnych od organów straży i żaden z nich nie zakończył się otrzymaniem mandatu lub prawomocnym wyrokiem sądu, a mimo to organ egzekucyjny wzywa do zapłaty nieistniejących należności? Warto pisemnie zażądać od organu doręczenia odpisu tytułu wykonawczego, potwierdzającego zakres i istnienie wierzytelności. Straż ma obowiązek udokumentować swoje żądanie kierowane do obwinionego.

Wycofanie zgody na przyjęcie mandatu

Może zdarzyć się tak, że będąc pod wpływem argumentacji zawartej w bezprawnym wezwaniu alternatywnym, zgodzimy się wypełnić dokumenty i wysyłamy zgodę na ukaranie nas mandatem karnym. Czy sprawa jest już wtedy stracona? Nic bardziej mylnego.