ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Jak powinien być prawidłowo oznakowany fotoradar?


Fotoradar powinien być odpowiednio oznakowany, musi on być oznaczony znakiem d-51 „automatyczna kontrola prędkości”. Znak ten umieszcza się w odległości określonej w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Więcej o problematyce prawidłowego oznakowania, a także umiejscowienia fotoradaru, można przeczytac tutaj