ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Czy należy odbierać korespondencję przesyłaną przez straż miejską (gminną)?


Ważnym jest, żeby nie ignorować wezwań straży miejskiej (gminnej), bowiem zgodnie z art. 133 kodeksu postępowania karnego, stosowanym w zw. z art. 38 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, doręczenie podwójnie awizowane uznaje się za doręczone.