ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Czy jesteśmy zobowiązani do stawiennictwa w charakterze podejrzanego?


Od 1 lipca 2015 roku, zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, za nie stawienie się w charakterze podejrzanego, grozi nałożenie kar porządkowych. Więcej o stawiennictwie w charakterze podejrzanego, można przeczytać tutaj.