ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Zmiany w badaniach technicznych – trudniejszy przegląd


Głębokie zmiany

 

Obecnie okresowe badania techniczne przechodzi około 98 % pojazdów rocznie, w skali całego kraju. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje zaostrzenie przepisów dotyczących zakresu badań technicznych, a także samej procedury ich uzyskiwania. Jak głębokie są zmiany planowane przez resort? Czy badania techniczne podrożeją? Czy trudniej będzie uzyskać przegląd?

 

Spóźnialscy zapłacą podwójnie

 

Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie przepisów do dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE. Zmiany mają na celu umożliwienie instytucjom kontrolnym badanie stacji diagnostycznych m.in. za pomocą „tajemniczych” klientów. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje też urealnić stawki pobierane za przeprowadzenie badania technicznego – w 2018 roku badanie ma kosztować 126 zł (razem z VAT). Waloryzacja o wskaźnik inflacji miałaby odbywać się rokrocznie. Osoby, które nie przeprowadzą badań technicznych w terminie będą musiały uiścić podwójną opłatę za przeprowadzenie przeglądu w jednej z 16 stacji diagnostycznych rozmieszczonych w miastach wojewódzkich. Pojawią się również obowiązkowe nalepki na szyby oraz zaświadczenia o przeprowadzeniu badań technicznych, wydawane przez stacje diagnostyczne bez względu na wynik badania. Przed rozpoczęciem przeglądu pojazd zostanie sfotografowany, nie będzie więc możliwości zatarcia śladów w przypadku nierzetelnie przeprowadzonego badania. 

 

Implementacja unijnych regulacji

 

Tak szerokie zmiany proceduralne dotyczące badań diagnostycznych są wynikiem implementacji unijnych regulacji. Zaostrzenie przepisów ma na celu ujednolicenie unijnego rynku i standaryzację w krajach członkowskich. Docelowo zaostrzone przepisy mają zacząć obowiązywać od 20 maja 2018 roku.