ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Zatrzymanie prawa jazdy po kolizji


Policyjne plany

 

W ruchu miejskim nierzadko dochodzi do niegroźnych stłuczek, w których poszkodowane są jedynie pojazdy, nie dochodzi natomiast do zagrożenia ludzkiego życia. Czy w takich przypadkach policja może odebrać sprawcy zdarzenia drogowego prawo jazdy? Czy istnieje katalog przypadków, który pozwala odebrać prawo jazdy winnemu kierowcy, czy jest to decyzja czysto uznaniowa?

 

Zero tolerancji dla kierowców

 

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym, policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem, nawet po lekkiej stłuczce:

 

Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów”.

 

Tego typu wykroczenie określa art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń:

 

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny”.

 

Za to wykroczenie, zgodnie z art. 86 § 3 k.w można orzec zakaz prowadzenia pojazdów:

 

W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów”.

 

Zatrzymanie prawa jazdy może mieć więc miejsce niezależnie od uszkodzeń pojazdów czy osób biorących udział w zdarzeniu drogowym. Kolejnym etapem jest złożenie przez Policję wniosku do sądu w celu odebrania uprawnień.

 

Sądy uchylają wnioski

 

Często zdarza się, że sądy uchylają wnioski złożone przez funkcjonariuszy. W wielu przypadkach, decyzja o odebraniu prawa jazdy okazuje się niewspółmierna do wagi zdarzenia. W przypadku problemów związanych z odebraniem prawa jazdy, po zdarzeniu drogowym, należy działać szybko. Po wydaniu przez sąd postanowienia w sprawie zatrzymania prawa jazdy, trzeba złożyć na nie zażalenie w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. W sprawach związanych z utratą uprawnień, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz dostępny tutaj.