ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Zapis audio z rozprawy - jak go uzyskać


Wątpliwości nagrywane na rozprawach

Nowelizacja kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, która weszła w życie 9 listopada 2014 roku, wprowadziła instytucję e-protokołu do wydziałów karnych Sądów Rejonowych, orzekających w sprawach o wykroczenia. Jak działają nowe przepisy? Jak możemy uzyskać zapis audio z odbytej rozprawy? Czy jest możliwość obejrzenia zapisu audiowizualnego?

 

Obligatoryjny zapis audio-wideo lub audio

Problematyka zapisu audiowizualnego rozpraw sądowych, została wywołana ogromem niepotrzebnej pracy obciążającej Sądy. Miała ona na celu również zredukowanie kosztów, oraz skrócenie czasu trwających postępowań. O obowiązku sporządzenia protokołu z rozprawy zawierającego obraz i dźwięk, informuje art. 37 § 2 pkt 1 i 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

 

Z rozprawy sporządza się: 

1) protokół utrwalający przebieg rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz 

2) protokół pisemny”.

 

Najważniejszą jednak regulacją, wprowadzoną w roku 2014 jest możliwość wglądu do zapisu audiowizualnego lub zapisu audio w siedzibie Sądu. Mówi o tym art. 37b § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia :

 

Strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi mają prawo do zapoznania się z zapisem dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w siedzibie sądu, a obwiniony pozbawiony wolności – w administracji odpowiedniego zakładu, oraz do bezpłatnego otrzymania z akt sprawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zapisu dźwięku z rozprawy, chyba że został sporządzony wyłącznie protokół pisemny, o którym mowa w art. 37 § 7. Przepis art. 156 § 4 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio”.

 

Można więc bezpłatnie, przejrzeć zapis audio-wideo. Taka możliwość jest udostępniona w gmachu Sądu – czytelni. Można również wnioskować o odpis zapisu audio z rozprawy, udostępniony wniosek należy złożyć do biura podawczego Sądu oraz opłacić go kwotą 6 złotych.

Wniosek jest dostępny tutaj.

 

 

 

Czy warto zatem nagrywać rozprawy?

Pytanie odnośnie samodzielnego nagrywania rozpraw, za odpowiednią zgodą, pozostaje aktualne. Obecnie modernizowane są sale sądowe w całej Polsce, a proces ten zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa ma zakończyć się w tym roku. Wprowadzenie e-protokołów niewątpliwe poprawi nie tylko dla szybkość prowadzonych postępowań, ale także ich jakość. W wyjątkowych sytuacjach, można więc wnioskować o możliwość samodzielnego nagrywania rozpraw, jednak za sprawą nowych regulacji, dostęp do zapisu audiowizualnego rozpraw stał się prostszy, a wprowadzenie obligatoryjnego zapisu niewątpliwie wywrze pozytywne skutki na postępowania w sprawach o wykroczenia.