ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Wycofanie zgody na przyjęcie mandatu


Kiedy wyślemy zgodę 

Może zdarzyć się tak, że będąc pod wpływem argumentacji zawartej w bezprawnym wezwaniu alternatywnym, zgodzimy się wypełnić dokumenty i wysyłamy zgodę na ukaranie nas mandatem karnym. Czy sprawa jest już wtedy stracona? Nic bardziej mylnego. Poniżej zamieszczamy wzór, który należy załączyć do wniosku o umorzenie postępowania, jeśli przydarzy się nam sytuacja wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu, lecz de facto mandatu karnego jeszcze nie otrzymaliśmy.  

 

Wzór Pisma

 

 

 

 

Żądanie denuncjacji

Należy pamiętać, że w przypadku, w którym wskazaliśmy osobę prowadzącą pojazd, na żądanie straży miejskiej/gminnej również stosujemy wyżej powyższy wzór. Obydwa dokumenty tj. w/w oświadczenie i wniosek o umorzenie postępowania, należy wysłać bez zbędnej zwłoki w jednym liście poleconym, najlepiej z potwierdzeniem nadania.