ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Umorzenie mandatów karnych związanych z systemem viaTOLL


Dla wszystkich kierowców, wobec których wszczęto postępowanie w sprawach związanych z systemem poboru opłat drogowych viaTOLL i postępowanie to dotyczy spraw sprzed 2 stycznia 2015 mamy dobrą wiadomość. Generalny Inspektorat Transportu Drogowego, nie ma prawa prowadzić dalej tych postępowań. Jest to spowodowane nowelizacją ustawy o drogach publicznych. Jeżeli otrzymaliśmy wezwanie od  Inspektoratu dotyczące sprawy sprzed tego okresu to możemy złożyć wniosek o umorzenie postępowania.

 

Poniżej prezentujemy wzór wniosku, który należy wysłać w przypadku spraw sprzed 2 stycznia 2015 roku:

 

 

 

 

*Ustęp 1 – naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;

Ustęp 2 – naruszenie obowiązku właściwego używania w pojeździe urządzenia na potrzeby pobierania opłat.

 

 

** Wybierz jedną z opcji.

 

Istota zmian

Uchwalona ustawa modyfikuje przepisy ustawy o drogach publicznych, dla kierowców najważniejszą informacją jest, że od momentu nowelizacji, odpowiedzialność administracyjną za większość naruszeń przeniesiono z kierowcy na właściciela pojazdu. Drugą ważną sprawą jest zmiana stawek kar pieniężnych, mówi o tym art. 13k ustęp 1 i 3 znowelizowanej ustawy o drogach publicznych:

 

1.Za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3

(naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej – przyp.red.), wymierza się karę pieniężną w wysokości:

1) 500 zł - w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;

2)1500 zł - w pozostałych przypadkach”.

 

3.Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 (naruszenie obowiązku prawidłowego używania w pojeździe urządzenia na potrzeby pobierania opłat elektronicznych – przyp.red.), wymierza się w wysokości:

1)250 zł - w przypadku zespołu pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony złożonego z samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony oraz przyczepy;

2)750 zł - w pozostałych przypadkach”.

 

Jednakże najważniejsza zasadą, którą wprowadzono w nowelizacji jest ustalenie, że nie może być nałożona na właściciela danego pojazdu więcej niż jedna kara w trakcie jednej doby, mówi o tym art.13 k ustęp 6 punkt 2

 

Na podmiot, o którym mowa w: 

2) ust. 5, nie może zostać nałożona więcej niż jedna kara pieniężna za naruszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 -stwierdzone w trakcie jednej doby”.