ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Strefy zakazu wjazdu dla nieekologicznych pojazdów w miastach? Jest ustawa


Pomysł poprzedniego rządu

 

W ostatnich dniach często poruszanym tematem w mediach jest problem ogromnych zanieczyszczeń powietrza, występujący w wielu miastach w Polsce. Działania zaradcze prowadzone przez włodarzy polskich miast nie przynoszą pozytywnych skutków. Kontrowersyjny pomysł poprzedniego rządu, mający na celu umożliwienie stworzenia stref ograniczonego wjazdu gminom miejskim, był jednym z pomysłów na zmniejszenie problemu smogu. Temat powraca za sprawą projektu ustawy, złożonego przez posła Marka Sowę, skierowanego do Biura Analiz Sejmowych. Czy projekt ten ma szansę na wprowadzenie? Jakie są jego założenia?

 

Projekt ustawy

 

W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym, możemy przeczytać o negatywnym braku ograniczeń w ruchu drogowym, mającym niewątpliwy wpływ na złą jakość powietrza w miastach:

 

„(...)Dotychczas nie ma w Polsce regulacji, które wprowadzają ograniczenia w zakresie transportu z uwagi na złą jakość powietrza, albo pozwalałyby odpowiednim organom na wprowadzanie takich ograniczeń. Natomiast emisja ze środków transportu ma duży wpływ na jakość powietrza, zwłaszcza w miastach o dużej liczbie mieszkańców. Intensywny ruch pojazdów oraz nieodpowiednia jego organizacja skutkuje tworzeniem się zatorów drogowych, wymuszonym częstym zatrzymywaniem i startem, co wpływa na zwiększoną emisję zanieczyszczeń(...)”.

 

Autorzy ustawy proponują ograniczyć jej oddziaływanie do 16 najważniejszych ośrodków miejskich. W dalszej części uzasadnienia możemy przeczytać o innych ewentualnych pozytywnych skutkach wejścia projektu w życie, takich jak m.in. zmniejszenie liczby wypadków:

 

„(...)Kompetencję do ustanowienia takiej strefy powinna mieć rada miasta o liczbie mieszkańców powyżej 200 tysięcy. Tym samym możliwość wprowadzania stref będzie obecnie ograniczona do 16 największych miast w Polsce (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń). Proponowana nowelizacja zakłada, że możliwość jej wykonania nie będzie uzależniona od stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu, gdyż jak pokazują doświadczenia wprowadzenie takich ograniczeń, poza zmniejszeniem emisji z silników samochodów, powoduje również m.in. zmniejszenie liczby wypadków czy zmniejszenie strat czasu powodowanych zatłoczeniem(...)”.

 

Wprowadzenie tego typu stref niewątpliwie oznaczałoby duże problemy w codziennym funkcjonowaniu większości mieszkańców polskich miast. Średni wiek pojazdu w Polsce jest szacowany na 14-17 lat. Wprowadzenie stref ograniczonego wjazdu doprowadziłoby zatem do tego, że większość samochodów nie spełniająca rygorystycznych norm emisji spalin, nie mogłaby wjeżdżać na teren stref. Oznaczałoby to realne utrudnienia dla większości obywateli mieszkających w aglomeracjach miejskich.

 

Szanse wprowadzenia

 

Projekt ma niewielkie szanse na uchwalenie, ze względu na kontrowersje jakie wywołałoby wprowadzenie stref ograniczonego wjazdu w największych polskich miastach. Wiele wskazuje jednak na to, że stale pogarszająca się jakość powietrza w polskich miastach zmusi prędzej czy później rząd do podjęcia działań legislacyjnych, mających na celu zmniejszenie tego problemu.