ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

RPO apeluje ws. niewykonania wyroku dotyczącego odbierania praw jazdy


RPO apeluje do Rządu

 

O wielu interwencjach Rzecznika Praw Obywatelskich ważnych dla kierowców, informowaliśmy na naszym blogu. Warto ponownie przytoczyć treść wystąpienia RPO dotyczącego najnowszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie odbierania praw jazdy za przekroczenie prędkości o 50 kilometrów na godzinę. Jakie jest stanowisko Rzecznika w tej sprawie? Jaki wystosował apel do strony rządowej?

 

Treść komunikatu Rzecznika

 

W komunikacie możemy przeczytać, że zdanie Trybunału dotyczące odbierania praw jazdy za przekraczanie prędkości jest jasne. Koniecznym jest zapewnienie odpowiednich warunków w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez starostę do wyjaśnienia okoliczności sprawy:

 

"(...)W przywołanym wyroku Trybunał podniósł, że „Wymóg zapewnienia obywatelom rzetelnej procedury administracyjnej wywodzony z art. 2 Konstytucji zobowiązuje ustawodawcę m.in. do takiego zorganizowania tej procedury, aby w jej ramach organ administracyjny mógł dokładnie wyjaśnić stan faktyczny i załatwić sprawę z uwzględnieniem, w tym również w razie takiej potrzeby z wyważeniem kolidujących ze sobą dóbr, wartości i interesów. Procedura administracyjna, w ramach której organy administracyjne nie mają możliwości odstąpienia od zastosowania sankcji administracyjnej w postaci zatrzymania prawa jazdy mimo stwierdzenia, że przekroczenie prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h uzasadnione było stanem wyższej konieczności,nie spełnia wymogów stawianych rzetelnej procedurze administracyjnej, a tym samym narusza art. 2 Konstytucji(...)".

 

Zarówno Trybunał Konstytucyjny jak i Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślają, że brak możliwości odstąpienia organu od podjęcia decyzji o odebraniu prawa jazdy jest niekonstytucyjne.

 

Niewłaściwe postępowanie rządu

 

Nieogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego niestety będzie skutkować gorszą sytuacją kierowców, którzy przekroczyli prędkość ze względu na stan wyższej konieczności. Brak możliwości odstąpienia od decyzji o odebraniu prawa jazdy, nawet w ewidentnych przypadkach nie jest najlepszym rozwiązaniem. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do Rządu o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych:

 

"(...)Mając na uwadze powyższe wskazania Trybunału Konstytucyjnego, doniosłe z punktu widzenia respektowania fundamentalnych praw obywatelskich, proszę uprzejmie Pana Przewodniczącego na podstawie art.16 ust.2 pkt 1 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. w Dz.U.2014.1648 ze zm.), o rozważenie możliwości zainicjowania odpowiednich działań legislacyjnych(...)".

 

Należy mieć nadzieję iż zdanie RPO zostanie wziętę pod uwagę przez stronę rządową.