ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Przedawnienie mandatu – pytania i wątpliwości


Kiedy przedawnia się mandat?

Wiele pytań i wątpliwości budzą terminy przedawnień obowiązujące w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Jakie zatem zasady są obowiązujące dla wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary, czy inne urządzenia rejestrujące ? Poszczególne przypadki omówimy w niniejszym artykule.

 

Kluczowe ujawnienie wykroczenia

Funkcjonariusze służb porządkowych mogą wystawić mandat za wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar do 180 dni po ujawnieniu wykroczenia, natomiast w przypadku mandatu za złe parkowanie do 90 dni. Po tym czasie nie da się już wystawić mandatu w żadnej formie. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich możliwości ukarania osoby wzywanej. Istnieje bowiem możliwość złożenia wniosku do sądu o ukaranie w ciągu roku od ujawnienia wykroczenia – zarówno przez GITD jak i straż miejską / gminną. Jeśli w tym czasie wniosek do sądu o ukaranie zostanie złożony – karalność wykroczenia ustanie w ciągu dwóch lat. Jeśli w ciągu dwóch lat od ujawnienia wykroczenia nie zostanie wydany prawomocny wyrok w tej sprawie, następuje przedawnienie wykroczenia. Jednocześnie należy pamiętać, że na każdym etapie postępowania w przypadku, gdy przedawnienie wykroczenia nastąpiło – należy się na takie przedawnienie powołać. Regulacje o których mowa powyżej są opisane w art. 45 § 1 kodeksu wykroczeń :

 

Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu”.

 

Przedawnienie nałożonej grzywny

Co jednak w wypadku, gdy mandat został już nałożony? Zgodnie z art. 45 § 3 kodeksu wykroczeń : 

 

Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata”. 

 

Chwila uprawomocnienia się jest inna dla mandatów karnych, oraz inna dla wyroków.  W  przypadku wyroków uprawomocnienie następuje wraz z upływem terminów określonych na sprzeciw, a w przypadku mandatów karnych uprawomocnienie następuje w momencie złożenia podpisu.