ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Podwyżki ubezpieczeń OC - czy musiały być aż tak wysokie?


Podwyżki OC

 

O podwyżkach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wspominano w mediach już wielokrotnie. Do szerszej publiczności nie przebijają się jednak informacje o przyczynach drastycznego podwyższenia cen przez wszystkich ubezpieczycieli. Wielu kierowców słyszy natomiast o zmowie cenowej jaką miały zawrzeć Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Jakie były prawdziwe powody tak ogromnego, skokowego wzrostu cen? Czy rzeczywiście doszło do zmowy cenowej?

 

Polska Izba Ubezpieczeń informuje

 

Polska Izba Ubezpieczeń w swoim liście do Prezesa Rady Ministrów wskazuje na cztery zasadnicze przyczyny wysokich podwyżek obowiązkowego ubezpieczenia OC, jakiego doświadczyli kierowcy w bieżącym roku. PIU wspomina przede wszystkim o szeregu uchwał Sądu Najwyższego, rozszerzających zakres ochrony poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego, które miały na celu ustandaryzowanie procedury wypłat należnych odszkodowań, również wpłynęły na wysokość obecnych stawek OC. Kolejnym z czynników, które przyczyniły się zdaniem Izby do radykalnego wzrostu opłat, są bardziej rygorystyczne wymogi kapitałowe dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. Oznacza to, że od 2016 roku ubezpieczalnie muszą posiadać odpowiednio większe zaplecze finansowe. Największym ciosem w stabilność finansową Towarzystw Ubezpieczeniowych są jednak świadczenia historyczne – wraz ze wzrostem wypłat za szkody bieżące coraz większym obciążeniem dla ubezpieczycieli są sprawy sprzed kilku, kilkunastu lat. Kolejnym punktem mającym wpływ na gwałtowny wzrost kwot ubezpieczeń, zdaniem PUI, są tzw. zadośćuczynienia – jest to bowiem niewymierne dodatkowe świadczenie wypłacane osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym.

 

Program naprawczy

 

Izba postuluje kompleksowy program naprawczy dla powstrzymania dalszego wzrostu kwot obowiązkowych ubezpieczeń OC. Zdaniem PUI, należy przede wszystkim dokonać regulacji kwot zadośćuczynień wypłacanych przez ubezpieczycieli. Kolejnym rozwiązaniem jakie proponuje Izba jest też podwyższenie stawek OC osobom, które nie przestrzegają przepisów. Miałoby to być możliwe poprzez danie ubezpieczycielom wglądu do danych zgromadzonych w systemie Centralnej Ewidencji Kierowców. Całość listu wystosowanego do rządu przez Polską Izbę Ubezpieczeń można znaleźć tutaj.