ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Nieokazanie prawa jazdy – czy rzeczywiście pozwala na uniknięcie zatrzymania?


Czasowe odbieranie uprawnień

 

O kontrowersjach związanych z czasowym odbieraniem uprawnień przez policję pisaliśmy na łamach serwisu wielokrotnie. Warto jednak powrócić do tematu ze względu na oficjalną interpretację Ministra Infrastruktury i Budownictwa, dotyczącą jednej z metod uniknięcia odpowiedzialności i czasowego odebrania uprawnień. Jaka to metoda? Czy rzeczywiście, jest ona skuteczna?

 

Nie zabieraj ze sobą plastiku

 

Okazuje się, że ostatecznie najlepszym sposobem uniknięcia odebrania uprawnień jest brak dokumentów. Niezatrzymanie blankietu prawa jazdy podczas kontroli determinuje możliwość wydania przez starostę decyzji o czasowym odebraniu uprawnień.  Sejm opóźniając wejście w życie przepisów nowelizujących CEPIK 2.0, nie przewidział tego typu skutków ubocznych. W oficjalnej ministerialnej korespondencji ze Związkiem Powiatów Polskich, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przyznało, iż wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy przez starostę jest niemożliwe jeżeli prawo jazdy nie zostało fizycznie zatrzymane. Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit wskazał, iż ten stan prawny będzie trwał aż do nowelizacji przepisów w tym zakresie, bądź do 31 grudnia 2016 roku. 

 

Tylko do stycznia?

 

Niewiadomo czy uda się wprowadzić nowe przepisy do końca roku. W przypadku problemów związanych z odebraniem uprawnień, można skontaktować się z nami za pomocą formularza. Całą zaś treść ministerialnej opinii znajdziecie tutaj.