ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Motocykliści kontra fotoradary


Motocykl – pojazd uprzywilejowany?

Wielu właścicieli jednośladów podczas podróży zarówno międzymiastowych, jak i tych w mieście, spotyka na swej drodze urządzenia pomiarowe w postaci fotoradarów, czy kamer rejestrujących przejazd na czerwonym świetle. Tylko jak wygląda procedura postępowania w przypadku ujawnienia wykroczenia popełnionego przez motocyklistę? 

 

Regulacje prawne

Ustawodawca nakładając obowiązek posiadania kasku ochronnego, znacząco zmniejszył możliwość identyfikacji sprawcy wykroczenia poruszającego się jednośladem. Obowiązek ten jest określony w art.40 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym:

 

Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym”. 

 

Dodatkowym problemem, który utrudnia postępowanie jest fakt, że rejestracja umieszczona jedynie z tyłu pojazdu nie jest uwieczniana na zdjęciach. Te dwa czynniki powodują, że prawidłowe rozpoznanie kierowcy jest wręcz niemożliwe. Wiele zarejestrowanych przez fotoradary wykroczeń ze względu na niemożność identyfikacji kierowcy nie trafia do sprawców wykroczeń. Niemniej jednak zdarzają się przypadki, w których pomimo to do motocyklistów są wysyłane wezwania alternatywne. 

 

Jak należy postępować

Gdy do kierowcy jednośladu zostanie wystosowane wezwanie alternatywne, może on odpowiedzieć na takie wezwanie, jednak z punktu widzenia prawa niemożliwa jest identyfikacja sprawcy wykroczenia. Jest to solidny argument, w przypadku ewentualnej konfrontacji sądowej. Gdy zatem otrzymamy wezwanie alternatywne, należy skorzystać z naszego wniosku o umorzenie postępowania dostępnego w generatorze.