ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

mDokumenty - prawo jazdy w telefonie?


Cyfryzacja dokumentów

 

Niedawno media obiegły informacje o pilotażowym programie dostępu do cyfrowych dokumentów. Wygląda na to, że nowy rządowy projekt rozwiązuje wiele dotychczasowych kłopotów. Czy rzeczywiście inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji pomoże zapominalskim? Czy zniknie problem braku dokumentów przez kierowców podczas kontroli drogowej?

 

Koniec z mandatami za brak dokumentów?

 

System ma działać w oparciu o już istniejące rejestry danych, zgromadzonych przez instytucje publiczne. Dostęp do danych ma być dwojaki – zarówno poprzez stronę www, jak i poprzez zwykłą bramkę SMS. Działanie systemu dobrze ilustruje poniższy schemat:

 

(źródło: https://mc.gov.pl/files/mc_mdokumenty_prezentacja.pdf)

 

Wszystko wskazuje na to, że do końca roku 2017 można się spodziewać likwidacji problemu otrzymywania grzywien za brak podstawowych dokumentów podczas kontroli drogowej. Zgodnie z planem Ministerstwa Cyfryzacji dokumenty dostępne za pomocą systemu, takie jak dokument poświadczający posiadanie OC czy dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy, będą dostępne najpóźniej do końca przyszłego roku:

 

"(...)1. etap obejmujący mobilny Dowód Osobisty zostanie uruchomiony pilotażowo już w maju 2017 roku, pełna produkcyjna dostępność na koniec czerwca 2017

 

2. etap obejmujący mobilne Prawo Jazdy to październik 2017

 

3. etap obejmujący mobilny Dowód Rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC na koniec 2017 roku etap 2 i 3 mogą ulec przyspieszeniu w zależności od postępów prac(...)".

 

Należy mieć nadzieję, że wskazane przez resort terminy zostaną dochowane i nie będzie znaczących opóźnień, tak jak przy wprowadzaniu systemu CEPiK 2.0.

 

Krok ku lepszemu

 

Wiele wskazuje na to, że projektowany system będzie użyteczny m.in. dla kierowców. Projekt prac Ministerstwa Cyfryzacji zakłada szybkie tempo wprowadzania zmian, można więc spodziewać się rozwiązania trapiącego kierowców problemu braku dokumentów podczas kontroli drogowej, skutkującego otrzymaniem grzywny.