ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Kiedy nie da się zredukować punktów karnych?


Zmiany dla kierowców

 

O projektowanych zmianach, związanych z sankcjami za przekroczenie dozwolonej liczby 24 punktów karnych, wspominaliśmy już na łamach serwisu. Mają one wejść w życie w 2017 roku. Warto jednak powrócić do tematu punktów karnych, w kontekście osób redukujących ich liczbę za pomocą szkoleń. Czy zawsze tacy kierowcy będą mogli obniżyć pulę swoich punktów? Co z tymi, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych, a następnie wzięli udział w szkoleniu obniżającym ich liczbę?

 

Wyrok WSA

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyrokiem z dnia 21 stycznia 2016 roku o sygnaturze akt III SA/Po 735/15, ostatecznie potwierdził niekorzystny dla kierowców trend. Sąd w orzeczeniu wskazał bowiem na brak możliwości zmniejszenia liczby punktów karnych po przekroczeniu ich limitu. Miałoby to negatywny wpływ na wykonanie wszczętych postępowań odbierających uprawnienia. W uzasadnieniu możemy przeczytać:

 

„(...)Ustawa w treści każdego z tych przepisów wprowadza zasady, iż przekroczenie limitu skutkuje wszczęciem odpowiednich postępowań. Uznanie skutków szkolenia w sposób jak tego chce Skarżący niweczyłoby możliwość stosowania tych przepisów, niweczyłoby także cel samej ustawy. Wyraźnie odniesienie w cytowanych przepisach do wielokrotnego naruszenia przepisów w ciągu roku łączy tę regulację z regulacją dotyczącą odbycia szkoleń(...)”.

 

WSA w Poznaniu wskazał również, że zmniejszenie liczby punktów jest niemożliwe, jeśli nastąpiło wielokrotne naruszenie przepisów ruchu drogowego:

 

„(...)Obostrzenia stanowią o wyjątkowości kursu w obliczu przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Samo szkolenie nie może wyłączać odpowiedzialności osoby wielokrotnie łamiącej przepisy, choć jest również środkiem dyscyplinującym kierowców nie przekraczających tej punktacji. Wszystkie obostrzenia dotyczące warunków przystąpienia do kursu należy rozpatrywać łącznie w aspekcie jego celowości i skuteczności(...)”.

 

 

Zmiany w 2017

 

Zmiany wchodzące w życie w 2017 roku zlikwidują konieczność ponownego podchodzenia do egzaminu kwalifikacyjnego po przekroczeniu 24 punktów karnych. Zamiast tego proponuje się wysłanie kierowcy na obowiązkowy kurs reedukacyjny. Nowe regulacje doprowadzą do polepszenia sytuacji kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną liczbę punktów karnych. Całość orzeczenia, można znaleźć tutaj.