ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Jak zgłosić nieprawidłowe umiejscowienie znaków drogowych?


Odpowiednie oznakowanie

Zdarza się, że na drodze można spotkać się z nieprawidłowo umiejscowionym oznakowaniem, nie zdając sobie z tego sprawy. Szacuje się, że w całej Polsce nieprawidłowe oznakowanie to kilkadziesiąt procent znaków. Już w raporcie Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2014 roku wykazano nieprawidłowości związane z organizacją ruchu. Niniejszy artykuł ma na celu omówienie najczęstszych przypadków, w których takie naruszenie występuje, zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Warto zwrócić uwagę na ten problem, bowiem każdy z nas może złożyć wniosek o zmianę w oznakowaniu, do właściwego zarządcy drogi. 

 

Zarządcy Dróg – ustalenie właściwości i wniosek

Aby ustalić właściwego zarządcę drogi, pomocna będzie tabela oraz wniosek, którego wzór prezentujemy na naszej stronie w dziale 'Do pobrania'.

Wystarczy go tylko uzupełnić o dane adresowe odpowiedniego zarządcy drogi, zgodnie z właściwością opisaną poniżej:

 

 

W dalszej części artykułu opiszemy konkretne przypadki, w których można zgłosić wniosek o zmianę w oznakowaniu.

 

Przypadek I – nieodpowiednia odległość

Najczęściej spotykanym przypadkiem naruszenia ministerialnego rozporządzenia jest zachowanie nieodpowiedniej odległości jednego znaku od drugiego. Proceder ten jest nagminny i sprawia, że czytelność oznakowania dla przeciętnego kierowcy drastycznie maleje – co w dalszej perspektywie może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze. Odległość oznakowania jest określona w rozporządzeniu:

 

Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:

- 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,

- 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,

- 10 m na pozostałych drogach.

Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym”.

 

Istnieje możliwość umieszczenia wielu znaków na jednym słupie, przy czym warto zauważyć, że można to uczynić zarówno w układzie poziomym jak i pionowym. Największym problemem jaki sprawia gęstość oznakowania jest opóźnienie reakcji kierowcy, który jest skonfundowany ilością znaków i zbyt małą odległością pomiędzy nimi, co może powodować zagrożenie w ruchu drogowym. Idealnym przykładem tego typu naruszenia może być poniższe zdjęcie:

 

 

Przypadek II – umieszczenie znaku na słupie betonowym

Kolejnym przykładem nieprawidłowo umieszczonego znaku jest umieszczenie znaku na słupie betonowym, rozporządzenie mówi bowiem wyraźnie:

 

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Dopuszcza się też do umieszczania znaków wykorzystywanie słupów linii telekomunikacyjnych, latarń, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kołowy lub eliptyczny”.

 

Nierzadko zamieszczenie oznakowania na betonowej konstrukcji po pierwsze narusza powyższą zasadę, a po drugie prowadzi do nieczytelności oznakowania, gdy znaki są umieszczone zbyt wysoko, lub betonowy słup jest w zbyt bliskiej odległości od ulicy lub drogi.