ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Horrendalne opłaty za odholowanie pojazdu – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego


Drakońskie opłaty

 

Zmorą kierowców, którym z różnorakich powodów odholowano samochód, są horrendalne stawki nakładane przez włodarzy miast za tego typu czynności. Wiele miast pobiera maksymalne dozwolone ustawowo stawki za taką usługę, nie bacząc na rzeczywiste koszty. Ten proceder stał się przedmiotem reakcji Rzecznika Praw Obywatelskich. 17 stycznia 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie rozstrzygnął w tej sprawie. Czy wyrok NSA jest korzystny dla kierowców? Czy proceder zawyżania kosztów holowania pojazdów zostanie ukrócony?

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Rzecznik Praw Obywatelskich, na skutek licznych doniesień składanych przez mieszkańców Łodzi na zawyżone stawki holowania, złożył skargę na uchwałę rady miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Zdaniem RPO, opłata za holowanie nie powinna być ustalana przez radę miasta w maksymalnie dozwolonej ustawowej kwocie (480 złotych). W pierwotnej skardze do sądu administracyjnego I instancji możemy przeczytać:

 

„(...)W ocenie Rzecznika, mając na uwadze jednostkowe koszty odholowania pojazdu ponoszone przez Miasto Łódź, z punktu widzenia wytycznych zawartych w upoważnieniu ustawowym, nie było uzasadnienia do ustalenia opłat za usunięcie pojazdów z dróg publicznych w Łodzi w najwyższej dopuszczalnej przez prawo wysokości. W związku z powyższym Rzecznik stwierdził, że stawki przedmiotowych opłat zostały określone w sposób arbitralny, a tym samym niezgodnie z wytycznymi wynikającymi z art. 130a ust. 6 Prawa o ruchu drogowym(...)”.

 

WSA w Łodzi nie poparło argumentacji rzecznika i zdecydowało o odrzuceniu skargi. Skarga kasacyjna złożona do Naczelnego Sądu Administracyjnego odniosła jednak pozytywny skutek. Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2017 roku o sygnaturze akt I OSK akt I OSK 1916/16 NSA orzekł o bezprawnym postępowaniu Rady Miejskiej. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził tezę rzecznika o naruszeniu przez łódzkich radnych przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym.

 

Konsekwencje orzeczenia

 

Jakie są praktyczne skutki orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego? Poza obowiązkiem uwzględniania rzeczywistych kosztów odholowania i przechowywania pojazdu przez włodarzy miast, łódzcy kierowcy mogą domagać się zwrócenia nadpłat uiszczonych za odholowanie pojazdu.