ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Czy wzrosną kary za brak ubezpieczenia OC?


Obowiązkowe ubezpieczenie 

 

Temat obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej był poruszany na łamach naszego bloga wielokrotnie. O uszczelnianiu systemu kontroli nad kierowcami nie płacącymi obowiązkowych składek, wspominaliśmy m.in. tutaj. Brak obowiązkowego ubezpieczenia OC jest obecnie surowo karany. Czy wzrosną kary za nieopłacenie składki w terminie? Jeżeli tak, to jak duża będzie to podwyżka?

 

Wzrost stawek nieunikniony

 

Szacuje się, że rozmiar szarej strefy to około sto tysięcy pojazdów nie posiadających ubezpieczenia. Waloryzacja stawek kar za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jest wynikiem podwyższenia kwoty płacy minimalnej do 2000 zł brutto. Na tej podstawie wylicza się bowiem kwoty grzywien za niedochowanie terminów złożenia opłaty. Stawki w 2017 roku będą więc kształtowały się następująco:

 

 

Najsurowsza kara spotka zapominalskich właścicieli samochodów ciężarowych – za brak OC powyżej 14 dni, będą musieli oni zapłacić 6 tysięcy złotych. W stosunku do ubiegłego roku stawki wzrosną o ok. 8 %.

 

Lepiej pilnować terminów


Warto zatem pamiętać o dochowaniu terminu złożenia opłaty za ubezpieczenie OC. Nawet kilkudniowa zwłoka może skończyć się dotkliwą dla portfela grzywną. Znacznie większe konsekwencje czekają jednak osoby, które nieubezpieczonym pojazdem spowodują wypadek. Wszelkie koszty takiego zdarzenia spadają bowiem na sprawcę wypadku drogowego.