ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Czy można spłacić mandat na raty?


Przyjęty mandat, i co dalej?

Może się zdarzyć, że kwota mandatów otrzymanych w wyniku ujawnionych wykroczeń, jest na tyle wysoka, że jej spłacenie w terminie 7 dni przy napiętym budżecie domowym, może stać się niemożliwe. Nie spłacając w ogóle mandatów, możemy narazić się na konsekwencje opisane w tym artykule. Czy istnieje zatem możliwość spłaty mandatu na raty? Jak rozłożyć w czasie płatność grzywny, która może być dużym obciążeniem dla portfela? Kiedy można wnioskować o spłatę ratalną? Szerzej o tym zagadnieniu w dalszej części artykułu.

 

Ustawowe prawo do złożenia wniosku 

Możliwość rozłożenia zobowiązania wobec Gminy lub Skarbu Państwa, na raty wynika z art 57 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

 

Na wniosek dłużnika:

1) (…)

2) (...)

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty 

– w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa”.

 

Wielu kierowców obciążanych mandatami, nie zdaje sobie sprawy z takiej możliwości, dlatego w naszym generatorze został przygotowany wniosek obejmujący najczęstsze powody, w przypadku których można się ubiegać o spłatę mandatu na raty. Zwrot niedoprecyzowany, jakim jest określenie „względy społeczne lub gospodarcze”, pozwala na swobodną decyzję organu, rozpatrującego wniosek. Niemniej jednak, w wielu wypadkach otrzymanie wysokiej grzywny jest ogromnym obciążeniem finansowym. We wniosku dostępnym w generatorze, przygotowaliśmy cztery opcje uzasadniające skorzystanie, z tego typu wniosku:

 

1) gdy osiągamy niskie zarobki i grzywna znacząco obciąża budżet domowy,

2) gdy posiadamy status ucznia/studenta, a nie mamy stałych dochodów,

3) gdy posiadamy status osoby bezrobotnej,

4) gdy posiadamy status emeryta/rencisty, a niska kwota świadczenia uniemożliwia natychmiastową spłatę mandatu.

 

Do kogo należy wysłać wniosek

Wniosek o rozłożenie spłaty mandatu na raty należy wysłać, w przypadku wystawienia mandatu przez Policję, do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego. Gdy otrzymamy mandat od funkcjonariuszy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, to wniosek należy wysłać do siedziby GITD. Natomiast w przypadku wystawienia mandatu przez straż miejską/gminną należy złożyć wniosek do odpowiedniej jednostki samorządowej, podlegającej prezydentowi, burmistrzowi czy wójtowi. Wniosek można pobrać: