ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Czy będzie można zapłacić za mandat, kartą płatniczą?


Cyfryzacja służb

 

Wiele milionów złotych poświęca się na cyfryzację służb mundurowych, zakupując m.in. sprzęt elektroniczny ułatwiający codzienne działanie funkcjonariuszom. Standardem w krajach zachodnich jest możliwość opłaty za popełnione wykroczenie na miejscu, nie tylko za pomocą gotówki. Niestety w Polsce nie było to dotąd możliwe. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmianę tego stanu rzeczy oraz wprowadzenie możliwości opłaty grzywny za pomocą kart płatniczych. Kiedy zmiany zostaną wprowadzone? Czy będą one dotyczyły tylko Policji, czy też innych służb mundurowych?

 

Ułatwienie dla cudzoziemców

 

W uzasadnieniu do projektowanych zmian możemy przeczytać o potrzebie wprowadzenia ułatwień dla kierowców, chcących opłacić grzywnę na miejscu:

 

„(...)Zaproponowane w ustawie zmiany mają na celu wprowadzenie udogodnień w zakresie sposobu uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, poprzez wprowadzenie formy bezgotówkowej i wykorzystanie w tym celu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego(...)”.

 

Resort sprawiedliwości, przy projektowaniu zmian, miał na celu również ułatwienie obcokrajowcom opłacenia nałożonych przez służby mundurowe grzywien:

 

„(...)Wprowadzenie proponowanych zmian(...)będzie miało szczególne znaczenie w odniesieniu do sprawców wykroczeń przebywających jedynie czasowo na terytorium RP, a więc w głównej mierze cudzoziemców(...)”.

 

Łatwiejsza płatność

 

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wyposażyć w terminale płatnicze przede wszystkim Policję. Nie oznacza to jednak, że to rozwiązane zaprojektowane jest jedynie dla funkcjonariuszy Policji:

 

"(...)Projektowane rozwiązanie adresowane jest do wszystkich podmiotów uprawnionych do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych, jednak w największym stopniu będzie oddziaływać na policję, która z uwagi na swą liczebność, zakres przyznanych uprawnień oraz nałożonych obowiązków, ujawnia największą liczbę wykroczeń(...)".

 

Należy spodziewać się, że w najbliższych latach pozostałe służby mundurowe również zostaną wyposażone w terminale płatnicze.