ZNAJ SWOJE PRAWA

Sprawdź jak anulować mandat

 

Czasowe odbierania prawa jazdy – likwidacja luki prawnej


Luka prawna

 

Nie ustają kontrowersje dotyczące czasowego odbierania praw jazdy przez Policję. Luka prawna pozwalająca uniknąć odebrania uprawnień ma jednak zostać zlikwidowana, za sprawą nowego rządowego projektu. Czy nowe regulacje zlikwidują jedynie niedopracowane przepisy, czy planuje się dalsze zaostrzanie sankcji? 

 

Zaostrzenie przepisów

 

Okazuje się, że niezamierzonym efektem niejasnych przepisów było objęcie osób ukaranych zakazem poruszania się m.in. rowerem. Możemy o tym przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 9 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw:

 

"(...)Obecnie obowiązujące przepisy stanowią ogólnie o kierowaniu pojazdem, a więc każdym, w tym również rowerem, czy pojazdem zaprzęgowym. Biorąc pod uwagę powyższe oraz dolegliwość, jaką skutkuje wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za wspomniane naruszenia, zasadne jest doprecyzowanie w projekcie, że naruszenie musi być związane z kierowaniem pojazdem silnikowym(...)".

 

W dalszej części uzasadnienia możemy przeczytać o zamiarze zlikwidowania luki prawnej, pozwalającej uniknąć sankcji dobrze poinformowanym kierowcom. Policji ma wystarczać jedynie sam fakt popełnienia naruszenia do nałożenia sankcji w postaci czasowego odebrania uprawnień:

 

"(...)Projektowana zmiana polega na zastąpieniu przepisu dotyczącego informacji o zatrzymaniu prawa jazdy jako podstawy do wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, przepisem dotyczącym informacji opopełnionym naruszeniu, jako podstawy do wydania tej decyzji. Spowoduje to, że podstawą do wszczęcia postępowania o zatrzymaniu prawa jazdy będzie wyłącznie fakt popełnienia naruszenia – bez względu na to, czy dojdzie do zatrzymania prawa jazdy na drodze przez Policję, co uniemożliwi unikanie zatrzymania prawa jazdy przez kierowców, którzy nie okażą dokumentu prawa jazdy podczas kontroli na drodze(...)".

 

Czy oznacza to, że będą występowały sytuacje, w których będzie można odebrać uprawnienia za wykroczenie zarejestrowane przez fotoradar? Jeżeli zrealizują się plany przekazania sieci fotoradarów pod jurysdykcję Policji, to pojawi się taka możliwość. 

 

Negatywne skutki

 

Niestety w obecnym kształcie regulacje dotyczące odbierania praw jazdy mogą prowadzić do różnego rodzaju nadużyć. Dlatego słusznym wydaje się postępowanie rządu, mające na celu zlikwidowanie luki w obecnych przepisach. Niemniej, niskiej jakości niejasne i dziurawe regulacje nie będą znajdować uznania wśród kierowców. Bezustanne zmiany  przepisów ruchu drogowego nie mogą przynosić pozytywnych skutków – szczególnie w zakresie stabilności i poszanowania zasad obowiązujących ogół uczestników ruchu drogowego. Całość projektu ustawy, wraz z postępem prac legislacyjnych można znaleźć tutaj.